راهنما گفتگو متنی

راهنما گفتگو متنی

در پنل مرکز زمان ثبت خدمات مرکز یکی از گزینه هایی که برای تعریف هر خدمت می توانید مشخص نمایید نوع و شیوه ارائه خدمت می باشد که بصورت حضوری و متنی می تواند باشد.

راهنما خلاصه روند رمان

راهنما خلاصه روند رمان

در این قسمت شما میتوانید خلاصه ای از مراجعات ، درمان و خدمات ارائه شده به مراجعه کننده را مشاهده نمایید.

راهنما پرونده الکترونیکی

راهنما پرونده الکترونیکی

در این قسمت شما میتوانید پرونده الکترونیک مراجعه کننده شامل خدمات ارائه شده ، تاریخ آنها ، فرد ثبت کننده و .... را مشاهده نمایید.

راهنما روند درمان جدولی

راهنما روند درمان جدولی

در این قسمت روند های درمان بصورت جدول به شما نمایش داده می شود که دسترسی و ثبت را برای شما تسهیل می نماید.

راهنما پایش سلامت

راهنما پایش سلامت

در ناحیه کاربری مرکز این امکان برای شما وجود دارد که پایش های مورد نیاز مرکز خود را تعریف نمایید و اگر کاربر درمانگر قصد تکمیل پایش های ثبت شده را داشته باشد می تواند از قسمت پایش سلامت موجود در پنل کناری این کار را انجام دهد.

راهنما جستجو روند درمان

راهنما جستجو روند درمان

با کلیک بر روی گزینه راهنما جستجو روند درمان موجود در پنل کناری صفحه زیر برای شما باز خواهد شدکه در این صفحه شما میتوانید بر اساس روند های درمان گزارش گیری نمایید.

راهنما نوع روند درمان

راهنما نوع روند درمان

در این قسمت امکان انتخاب نوع روند درمان مرکز مهیا می باشد.

راهنما نوع سابقه

راهنما نوع سابقه

در این قسمت امکان انتخاب نوع سابقه دریافتی از مراجعه کننده مهیا می باشد.

راهنما قالب درمان

راهنما قالب درمان

در این قسمت امکان شخصی سازی قالب درمان مهیا می باشد ، می توانید فرمت و فرم های درمان مورد استفاده خود را تعریف و ثبت نمایید.

راهنما متن های آماده

راهنما متن های آماده

در این قسمت شما می توانید برای هر قسمت از روند درمان منتخب خود متن ها و قالب های آماده بسازید که در موارد مورد نیاز به جای تایپ متن با استفاده از این موارد کار خود را سریع تر انجام دهید.

راهنما شخصی سازی پرونده

راهنما شخصی سازی پرونده

در این قسمت شما مشخص می نمایید که چه اطلاعاتی در پرونده بیمار ثبت و وجود داشته باشد.

راهنما دسترسی به اطلاعات درمان

راهنما دسترسی به اطلاعات درمان

شما می توانید اطلاعات ثبت شده مرکز خود را در سامانه با سایر پزشکان به اشتراک بگذارید که این امکان در قسمت دسترسی به اطلاعات درمان موجود در پنل کناری وجود دارد.